Travel & Event  ønsker å engasjere seg i lokalsamfunnet. Som stolt sponsor av en rekke lokale idrettslag- og arrangementer,
vil vi være en positiv bidragsyter i folks hverdag og støtte alle de ildsjelene og utøverne som står på for å gi barn og unge gode oppvekstvilkår og forbilder.

Vi sponser/støtter:

Bryne FK

Sandnes ULF

Jærdagen/Jærnåttå

Eiger FK

Klepp Hornmuskk (Nyttårskonsertene)

Sola FK