Styrk bedriftskulturen og samarbeidetrafting


Teambuilding eller lagbygging som det heter på norskt,
gjelder arrangementer som har ett innhold som tar sikte på knytte sterke bånd mellom deltagerne. Det pedagogiske ved teambuilding gjør dette til et krevende arrangementene å gjennomføre. Vi anbefaler derfor å benytte seg av en profesjonell arrangør når en planlegger et slikt.

Hensikten med Teambuilding? Teambuilding er et godt verktøy for bedrifter eller organisasjoner som vil ha et godt samspill mellom de ansatte. Kjernen i slike arrangement er å bygge relasjoner mennesker i mellom i andre omgivelser enn de vanligvis møtes i. De forskjellige inntrykk og erfaringer som deltagerne sitter igjen med etter arrangementet avgjør om arrangementet har vært vellykket eller ikke. .

Et godt teambuildingarrangement.
Gjennomføringen av selve arrangementet avhenger blant annet av hvor mange deltagere som skal være med, varigheten, beliggenheten (sjø eller fjell, sommer eller vinter), den fysiske terskelen for deltagerne osv.

Det viktigste er at deltageren ved arrangementets slutt skal sitte igjen med følelse av å ha lært noe, både om seg selv og sine kolleger.

Evaluering etter et slikt arrangemnt er viktig. Da kan en måle om hennsikten ble oppnådd.

La oss hjelpe til med planleggingen og gjennomføringen av nettopp din bedrifts/orgnisasjons lagbygging. Kontakt oss for mer informasjon