La oss gjøre åpningen til en suksess!restaurant-2

Takket være gode kunder som har vist oss stor tillit har vi gjennom årene fått opparbeide oss stor kompetanse når det gjelder logistikk og gjennomføring av små og store åpninger av nye fabrikker i vårt distrikt.
Vi kan nevne Aarbakkes nye fabrikk på Håland industrifelt på Bryne, Risa sitt store nye anlegg på Nærbø, As Betong sin fabrikk på Skurve i Gjesdal og for å ikke glemme TS Maskin sitt ny anlegg på Soma i Sola Kommune.

Felles for alle disse er at vi, på oppdrag fra disse beriftene, har tatt oss av hele logistikken og gjennomførelsen til våre oppdragsgivere fulle tilfredshet. Vi ordner catering, lys, lyd og bilde, musikk med mere. Alt blir sydd sammen og blir fundamentet til et velregisert og fullkomment arrangement.

Planleggingsfasen er meget viktig når det gjelder slike arrangement, enten de er små eller store. Derfor er det viktig at vi kommer inn i denne på et så tidlig tidspunkt som
mulig.

Ta kontakt med oss dersom dere planlegger et arrangement av denne type!